Kubernetes Helm ve Kubeapps Kurulumu

Kubernetes Helm ve Kubeapps Kurulumu

Kubernetes kümenizde uygulamaları deployment,service,ingress, configmap vs. gibi dosyalar ile deploy edersiniz. Bu uygulamaları deploy ederken tek tek tüm bileşenleri hazırlayıp ayarlarını yapmak oldukça zaman alır. Bu sorunu çözmek için kubernetes tarafında helm isminde bir yapı geliştirilmiş. Bu yapıya helm chart yapısı deniyor. Bir uygulamanın bileşen yaml dosyaları bir repoda önceden hazır halde duruyor ve sizde kubeapps ile repodan helm chart’ ı çekip ygulamayı deploy ediyorsunuz. Uygulamasını yapalım.

Öncelikle helm’ in bilgisayarımıza yüklü olması gerekmektedir.

https://helm.sh/docs/intro/install/

yukarıdaki bağlantıdan sisteminize uygun şekilde kurulum yapabilirsiniz.

Kubeapps’ i helm ile kuralım

Öncelikle kubeapps için yeni bir namespace oluşturalım.

kubectl create namespace kubeappshelm

daha sonra kubeapps kurmak için helm komutunu yazalım. Öncelikle bitnami reposunu ekleyelim ve daha sonra kurulumu başlatalım.

helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
helm install kubeapps --namespace kubeappshelm bitnami/kubeapps
--------------------------------------use helm 3------------------------------
helm install kubeapps --namespace kubeappshelm bitnami/kubeapps --set useHelm3=true

kurulum bittikten sonra aşağıdaki gibi bir çıktı alacaksınız.

daha sonra aşağıdaki kodu girdiğimizde kubeapps’ in servisine 8080 portumuzu yönledirmeyi yapmış oluruz .

kubectl port-forward --namespace kubeappshelm service/kubeapps 8080:80

kubernetes dashboard kurulum yazımdaki gibi bir token oluşturup login olabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın