Linux Docker Kurulumu (Ubuntu-Mint)

Linux Docker Kurulumu (Ubuntu-Mint)

docker kurulumu

Docker’ ı ubuntu yada mint linux dağıtımlarına kurmanız için aşağıdaki adımları izlmeniz yeterli.

Eski sürümleri kaldırma

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Docker yükleme

 • apt paketlerini güncelleyin ve https üzerinden depoları kullanması için yüklemeleri yapın.
 sudo apt-get update

 sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common
 • Docker’ın resmi GPG anahtarını ekleyin:
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
 • Parmak izinin son 8 karakterini arayarak, artık 9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88 parmak izine sahip bir tuşa sahip olduğunuzu doğrulayın.
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

pub  rsa4096 2017-02-22 [SCEA]
   9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88
uid      [ unknown] Docker Release (CE deb) <docker@docker.com>
sub  rsa4096 2017-02-22 [S]
 • depoyu ekleyin
 sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

Docker engine kurulumu

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

herşey yolunda gittiyse docker kurulumu tamamlanmıştır. Docker version’ unun öğrenmek için,

docker --version
sudo usermod -aG docker your-user

yukarıdaki kod kullanıcınızda sudo kullanmadan docker kullanmanıza yarar.

Bir Cevap Yazın