VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)

Popüler terimlerden birisi olan VPN konusunda en basit şekilde ve anlaşılır olarak anlatmaya çalışacağım. Genelde insanlar VPN denilince yasaklı sitelere girmek için kullanılan bir araç olarak biliyor. Aslında VPN çıkış amacı çok farklı. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Bir A firmasının hem İstanbul’da hemde Ankara’da şubesi olduğunu düşünelim. Bu iki şubenin local ağlarının birbiri ile haberleşmesi gerektiğini düşünelim. Bunun için İstanbul’dan Ankara’ya kablo çekersek bu 2 local ağı birbiriyle haberleştiririz fakat bu hem ekonomik olmaz hemde stabil ve güvenli olmaz. İşte bu yüzden şöyle bir düşünelim. İnternet diye bir kavram var ve aslında herkes birbirine bu ağda bağlı. Yani İnternete çıktığınızda siz artık Google sunucusuylada bgul.net sunucusuylada haberleşebiliyorsunuz ve km’lerce uzakta olsa bile.

Daha fazlasını oku